Agroreg – Najczęściej zadawane pytania


Jaka jest różnica pomiędzy pożyczką inwestycyjną a obrotową?

Główna różnica dotyczy celu, na jaki przeznaczona jest pożyczka. W przypadku pożyczki inwestycyjnej celem może być zakup gruntu, nieruchomości, budowa, nabycie urądzeń do infrastruktury, zakup maszyn, urządzeń, instalacji, łącznie ze sprzętem informatycznym, oprogramowaniem, zakup narzędzi i wyposażenia biur, pojazdów służbowych (z wyjątkiem samochodów osobowych niezwiązanych z usługami lub przewozami), zakup urządzeń do załadunku i przewozu, materiały, surowce itp.. Natomiast pożyczka obrotowa może być przeznaczona na zakup towaru handlowego.

Kolejna różnica dotyczy czasu, na jaki pożyczka może zostać udzielona. W przypadku pożyczki inwestycyjnej okres ten wynosi max. 36 miesięcy, natomiast w przypadku pożyczki obrotowej 12 miesięcy. Ponadto w przypadku pożyczki obrotowej nie jest wymagany 20% udział kapitału własnego we wnioskowanym przedsięwzięciu.

Jakie dokumenty należy przedstawić w przypadku, gdy firma starająca się o pożyczkę w FRW posiada już jakieś zobowiązania wobec instytucji kredytowych, pożyczkowych czy leasingowych?

W takim przypadku należy dołączyć do wniosku kopie zawartych umów kredytowych, pożyczkowych czy leasingowych wraz z opiniami z instytucji finansowych, które dotyczą spłaty tych zobowiązań.