Fundusz Pracy – Warunki ubiegania się o dotację


Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględnione w przypadku spełniania przez bezrobotnego następujących warunków:

Podstawowe założenia:

  • nie skorzystałeś w ciągu ostatnich 5 lat z dotacji lub innej pożyczki Funduszu Pracy
  • status osoby bezrobotnej - rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • nie byłeś karany
  • nie prowadziłeś działalności gospodarczej przez ostatnie 3 lata
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu/przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych z Urzędu Pracy.

Dotacja z Funduszu Pracy przyznawana jest na poczet jednoosobowej działalności gospodarczej, lub spółki cywilnej. Jeżeli przyszła działalność ma być oparta na spółce cywilnej, należy złożyć w tym celu Podanie do Powiatowego Urzędu Pracy.

Kwota dotacji może być przeznaczona tylko i wyłącznie na wyposażenie stanowisk pracy składających się na przyszłą działalność gospodarczą czyli: maszyny, wyposażenie biura czy firmową pieczątkę. Zakupy muszą być udokumentowane fakturami VAT z dowodem zapłaty za towar i dowodem jego odbioru, data sprzedaży musi poprzedzać termin rozpoczęcia działalności gospodarczej.

ZałącznikWielkość
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r.105.27 KB