Fundusz Pracy – Przygotowanie wniosku


Kwota 12323,30 zł stanowi maksymalną kwotę wnioskowania, co nie oznacza, że jest ona nam zapewniona. Musimy liczyć się z tym, iż składając wniosek o 12323,30 zł możemy otrzymać znacznie mniej. Aby uniknąć tego typu niespodzianek należy zadbać o:

  • stronę merytoryczną wniosku,
  • wykazać własne oszczędności i środki zaangażowane w działalność gospodarczą np. komputer stacjonarny, drukarka itp.,
  • zabezpieczenie kwoty dotacji na wypadek zakończenia działalności przed upływem 12 m-cy.

Zabezpieczenie kwoty dotacji jest na tyle ważne, iż w znacznej mierze to od niej zależy czy dostaniemy pełną pulę dotacji, bowiem im bardziej rzetelne jest nasze zabezpieczenie tym większa jest przychylność Powiatowego Urzędu Pracy. Musimy wykazać, że w razie problemów jesteśmy w stanie spłacić kwotę dotacji.

Punkt II/2 Wniosku - Lokalizacja przedsięwzięcia

Jednym z większych problemów jest znalezienie odpowiedniego lokalu na siedzibę firmy. Zwróćmy również uwagę, że Urząd Pracy domaga się dokumentacji przyszłej lokalizacji działalności i jej infrastruktury technicznej. Aby to zrobić należy podpisać umowę najmu przed złożeniem wniosku, co naraża nas na koszt utrzymywania lokalu przez następne dwa miesiące (oczekując na środki z dotacji), bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku przyrzeczenia lub promesy najmu lokalu np. w terminie rozpoczęcia działalności, unikamy wydatków. Tego typu umowy nie są wiążące, tak więc nie mamy żadnych gwarancji, że właściciel będzie czekał około dwóch miesięcy na podpisanie umowy najmu. Istnieje także możliwość zarejestrowania firmy na lokal w którym mieszkamy pod warunkiem, że jesteśmy w nim zameldowani. Może to być nawet 4 m2 przedpokoju przeznaczonego na działalność, bowiem w ten sposób unikniemy znacznej podwyżki czynszu. W takim wypadku należy zgłosić się do administratora budynku (spółdzielni mieszkaniowej), fakt prowadzenia działalności na danej powierzchni w mieszkaniu i podpisanie odpowiedniej umowy.

Należy tę sprawę skonsultować z Urzędem Pracy, gdyż interpretacje na ten temat są różne w zależności od urzędu.

Punkt III/4 Wniosku - Przewidywane efekty ekonomiczne działalności

Zauważmy, że przedmiotem tego punktu są przewidywane efekty ekonomiczne działalności, a nie szczegółowa analiza. Należy zachować odpowiednie proporcje, jeżeli chcemy uzyskać wiarygodną prognozę przyszłych przychodów. Podstawę mogą stanowić szacunkowe koszty działalności, które możemy sprawdzić np. najem lokalu, media, wynagrodzenia pracownika. Na tej podstawie wyliczamy pozycje miesiąc, rok. Jeżeli jesteśmy pewni, że firma będzie się szybko rozwijać, w drugim roku możemy zwiększyć koszty i stosunkowo przychody mając także na uwadze marżę ustaloną na oferowane przez nas towary/usługi.

ZałącznikWielkość
Szablon wniosku do Funduszu Pracy688.65 KB