Fundusz Pracy – O czym warto pamiętać?


Pracownicy Urzędu Pracy mogą nie udzielić kompleksowych informacji, o najdrobniejszy szczegół należy pytać. Dobrym pomysłem jest zrobienie listy pytań.

Rozliczenie z Urzędem Pracy

Każdy zakup (faktura VAT, rachunek) wydatkowany z puli dotacji musi mieć dowód zapłaty (przelewu) - wymóg Urzędu Pracy. Jeżeli na daną fakturę, rachunek, nie ma dowodu zapłaty Urząd Pracy ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy w kwocie wymienionej na fakturze, rachunku, do którego nie jest załączony dowód zapłaty. Jeżeli dany zakup został zamówiony za pośrednictwem kuriera lub pocztą za pobraniem należy dołączyć do faktury, rachunku, list przewozowy. Kontrola Urzędu Pracy może nastąpić po przyznaniu dotacji, jest niezapowiedziana. Przedmiotem kontroli są wszystkie zakupy, których dokonaliśmy ze środków dotacji. Kontrola prowadzona jest skrupulatnie sprawdzane są przedmioty nawet o niskiej wartości np. kalkulator, spinacz.

Zakup środków trwałych (doposażenie stanowisk pracy) - terminy

Należy pamiętać, iż zakup wyposażenia stanowisk pracy musi odbyć się przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, lub jej rejestracją. Istnieje możliwość założenia działalności gospodarczej wcześniej, ale termin jej rozpoczęcia musi być wyznaczony na termin późniejszy niż dzień otrzymania środków z dotacji Powiatowego Urzędu Pracy i okresu ich wydatkowania. Załóżmy, że rejestrujemy firmę po złożeniu wniosku o dotację. Mając miesiąc czasu na odpowiedź i dalsze procedury PUP trwające do jednego miesiąca możemy ustalić termin rozpoczęcia działalności na 2 m-ce w przód + czas na zrobienie "zakupów", co daje 2,5 m-ca. Więc, składając wniosek o dotację 1-go lutego wyznaczamy termin rozpoczęcia działalności przy rejestracji na 15-ty kwiecień. Czas jaki potrzebuje PUP na przyznanie dotacji, może być krótszy nawet o połowę, wtedy można przesunąć termin rozpoczęcia działalności na odpowiednio wcześniejszy w Urzędzie Miasta.

Natomiast w Urzędzie Skarbowym należy złożyć aktualizację VAT-R i NIP1, NIP2, podając nowy termin rozpoczęcia działalności.

Wcześniejsza rejestracja firmy z podaniem terminu rozpoczęcia działalności pozwala na zyskanie czasu, którego będziemy potrzebować przy wyposażenia stanowisk pracy z dotacji i na dopełnienie innych formalności np. założenie Internetu, telefonu, zatrudnianie pracowników, umożliwi efektywniejsze wykorzystanie miesięcznego okresu oczekiwania na decyzję PUP.

Urząd Pracy bardzo rygorystycznie podchodzi do wszelkich formalności związanych z wnioskiem, zabezpieczeniami i składanymi dokumentami, należy liczyć się z wielokrotnymi wizytami w urzędzie, w rezultacie termin otrzymania dotacji może się znacznie wydłużyć.

Warto sprawdzić czy Urząd Pracy przewiduje kursy szkoleniowe związane z rozpoczęciem działalności, może się okazać, że po uzyskaniu zgody na otrzymanie dotacji zostaniemy wysłani na kurs, w razie takiej konieczności znacznie lepiej ukończyć go przed terminem składania wniosku.