Fundusz Pracy – Informacje podstawowe


Poniższe omówienie dotyczy przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy. Poniższe omówienie oparte jest na doświadczeniu firmy Olimp (olimp.sklep.pl), która skorzystała z Funduszu Pracy w maju 2006 r. przez Powiatowy Urząd Pracy przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu.

Oferta PUP na 02.2007 r.: 13 312,55 zł - obliczana na podstawie pięciokrotności średniego wynagrodzenia w kraju.

Maksymalny czas oczekiwania na decyzję PUP i przekazanie środków dotacji, oficjalnie do jednego miesiąca, realnie czas oczekiwania może się wydłużyć. Pierwszy miesiąc przeznaczony jest na rozpatrzenie Twojego Wniosku i podjęcie decyzji przez Powiatowy Urząd Pracy. Do jednego następnego miesiąca dokonanie dalszych formalności: podpisanie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy i przelanie środków na konto.

Uwaga !

Zakończenie działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy od jej rozpoczęcia nakłada obowiązek spłaty Urzędowi Pracy kwoty przyznanej dotacji, z odsetkami. Po upływie 12-stu miesięcy prowadzenia działalności umowa dobiega końca i Powiatowy Urząd Pracy traci prawo do zażądania zwrotu dotacji.

Działalność gospodarcza może być uznana za zakończoną przez Powiatowy Urząd Pracy, jeżeli nie będą wykazywane przez Twoją firmę żadne obroty.